Popular publications

 • ‘Agente met hoofddoek hoort bij onze traditie’, Trouw 22 mei 2017.
 • ‘Het debat over academische vrijheid’, Geregeld oktober 2009, 8-10.
 • ‘Christendom en moraal’, in K. Holtzapfel en Th. M. van Leeuwen (red.), Al doende geloven. Over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen, Utrecht: Remonstrantse Broederschap 2007, pp. 27-30.
 • ‘Mijn doperse verwanten’, in: De luis of de pels? Visies op doperse eigenheid, Amsterdam: ADS, 37-43.
  (in verkorte versie verschenen in Doopsgezind NL, 18 maart 2006, 7.)
 • ‘Spotten met het heilige’, adRem (2006), jrg. 17, nr.2, 7.
 • Zu einer Neubewertung von Toleranz, Friedrichstadt: Remonstrantische Gemeinde 2006. (29 S)
 • ‘Herstel vrijzinnigheid in ere’, NRC-Handelsblad 25 oktober 2005, 6.
 • ‘Levensbeschouwing en de publieke sfeer’, adRem (2005) jrg. 16, nr. 2, 7-8
 • ‘Vrijheid en verdraagzaamheid’, adRem (2004) jrg. 15, nr.12, 2.
 • ‘Waarden en normen: een nuchter verhaal’, adRem (2004) jrg. 15, nr. 4, 4.
 • ‘Realistisch idealisme’, Route 33 (magazine KRO de Wandeling) april-mei 2004, 12-15.
 • ‘Warrige gedachten over het levenseinde’, VolZin januari 2004, p. 34.
 • ‘Op pad voor de remonstranten’, adRem januari 2004, p. 5.

‘The recognition of gay and lesbian relationships in the Dutch Remonstrant Church’, Vroom & Vrolijk, september 2003, 19-21.

 • ‘Secularisatie is ook een zegen’, Volzin 24 oktober 2003, 20-22. 
 • ‘Model van oecumene’, adRem (2003) jrg. 14, nr. 5, 3-4.
 • ‘Nieuwe gezichten: prof.dr.mr. Wibren van der Burg’, JUVAT-bulletin (2002) 3, 17-21.
 • ‘Schokkende ervaringen’, adRem (2002) jrg. 13, nr. 9, 2. 
 • ‘De grenzen van verdraagzaamheid’, Vredeskrant 2002, 7. 
 • ‘Commentaar: euthanasie’, adRem (2001) jrg. 12, nr. 3, 2. 
 • ‘Het persoonlijke in de politiek’, adRem (2000) jrg. 11, nr. 4, 6. 
 • ‘De dood in het geding’, adRem (2000) jrg. 11, nr. 11, 4-5. 
 • ‘De eeuw van de genetica’, adRem (2000) jrg. 11, nr. 2, 7. 
 • ‘Idealen wenken en wijken’, Openbaar bestuur magazine, 2(herfst 1999), 8-9.
 • ‘De Gay Games – een unieke gebeurtenis’, adRem (1998) jrg. 9, nr. 9, 15.
 • ‘Op weg naar een vrijzinnige ethiek’, Vrijzicht (mei 1998), 7-9.
 • ‘De zin van idealen’, in: adRem (1997) 8, 11.
  (tevens verschenen in Zwingli 52(1997) 1, 10-11; en in Algemeen Doopsgezind Weekblad 52(1997)8, 5.
 • ‘Idealen: we kunnen niet zonder’, in: W. van der Burg et.al. (red.), Tijd voor idealen: geloven tussen visioen en werkelijkheid, ADS/NPB/RB/Zwinglibond, Utrecht, (1996), 5-13. 
 • Tijd voor idealen: geloven tussen visioen en werkelijkheid, ADS/NPB/RB/Zwinglibond, Utrecht 1996, W. van der Burg et.al. (red.). (40 p)
 • ‘Naar openstelling van het huwelijk’, adRem, (1996) oktober, 6-7. 
 • ‘Terug naar het gezin’ adRem, (1996) februari, 2.
 • ‘Homo-huwelijk verdient meer dan halve erkenning’, NRC Handelsblad 23 september 1995.
 • ‘Gemengde gevoelens’, adRem, (1995) mei, 2. 
 • ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’, Filosofie Magazine, maart 1995.
 • ‘Amerikaanse ervaringen’, adRem, (1993) september, 12.
 • ‘Democratie en Tolerantie’, Driekwart, (1991) 7 en 10.
 • ‘Bevolkingsonderzoek naar aids moet met open vizier’, Trouw 4 januari 1989, 11, met A.H. Vedder en A.K. Huibers.
 • ‘VU-onderzoek verantwoord. Beroering over Amsterdams experiment niet terecht’, Trouw 17 december 1988, met E. Schroten.
 • ‘Is Tax Refusal a Justified Form of Civil Disobedience?’, Newsletter of the Peace Tax Campaign, (Australia) 1988 (vol. 6 no 1), 6-8.
 • ‘Vechtstaat of rechtsstaat?’, Vadertje staat (BWD-Rondzendbrief 1987 no.3), 23-28.
 • ‘Kabinet tast democratische beginselen aan’, de Volkskrant (29 oktober 1986).
 • ‘Het kabinet-Lubbers: nieuw sociaal elan?’, Jonge Radikalenkrant, 1986 2, 7.
 • ‘Dertig jaar strijd voor de boeg’, Radikalenkrant augustus 1986, 8-10.
 • ‘Een radikale visie op burgerlijk verzet’, BWD-nieuwsbrief december 1986, 4-7.
 • ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid en demokratie’, BWD-nieuwsbrief juli 1986, 6.
%d bloggers liken dit: