Nederlands

Voor de meeste informatie op deze website is hopelijk de Engelse tekst voldoende toegankelijk. Daarnaast zijn er echter ook onderdelen die specifiek gericht zijn op Nederlandse lezers. Mijn blogs en mijn bijdragen aan het publieke debat zijn bijvoorbeeld niet alleen in het Nederlands geschreven, maar richten zich op de Nederlandse context. Daarom heeft het weinig zin om dit in het Engels te presenteren.

Maatschappelijke Thema’s

Rond verschillende thema’s heb ik bijgedragen aan het maatschappelijke debat, door onder meer lezingen, interviews en publicaties voor een breder publiek. Op dit moment richt mijn onderzoek zich meer op theoretische thema’s waardoor ik dit minder vaak doe dan enkele jaren geleden.

Enkele thema’s in mijn meer toegepaste onderzoek zijn:

  • De democratische rechtsstaat en (culturele en religieuze) diversiteit
  • Vrijzinnige ethiek
  • Realistisch idealisme
  • Anti-discriminatiewetgeving
  • Tolerantie
  • Professionele ethiek

Zie verder mijn publicatielijst en CV.

Boeken

Enkele van mijn boeken zijn mede op een breder publiek gericht:

  • Het ideaal van de neutrale staat (oratie EUR), Den Haag: BJU 2009.
  • Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief, Kampen: Ten Have 2005.
  • De verbeelding aan het werk. Pleidooi voor een realistisch idealisme, Kampen: Agora 2001.

Blogs

De blogs die ik op verschillende websites heb gepubliceerd, zijn te vinden onder de subtitel blogs.

Het vrijzinnig alternatief beproefd

Bij mijn afscheid als landelijk voorzitter van de Remonstranten is mij een bundel korte artikelen aangeboden waarin 12 auteurs reageren op mijn boek Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief:

Mijnke Bosman-Huizinga en Marius van Leeuwen, Het vrijzinnig alternatief beproefd. Meedenken met Wibren van der Burg, Utrecht: Remonstrantse Broederschap 2006 (40 p).

%d bloggers liken dit: