Professional publications and co-authored reports

Professional publications

 • ‘Een literaire pleitrede. Abel Herzbergs verdediging van Fedde Schurer’, in: C. Elion-Valter, B. van Klink en S. Taekema (red.),  De verbeelding aan de macht. Over de juridische betekenis van literatuur en de literaire betekenis van het recht (Liber amicorum voor Willem Witteveen), Den Haag: Boom juridische uitgevers 2019, 229-237.
 • ‘Rechtstheorie in de Rotterdamse context. Een geschiedenis in zes oraties’, in: L. Winkel en L. Rogier (red.), Erasmus School of Law en haar voorgangers, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 213-228, met S. Taekema.
 • ‘Godsdienst als hype’, Nederlands Juristenblad 87(2012)13, p.772, met W.H.J. de Been. 
 • ‘Historisch besef’, Nederlands Juristenblad 87(2012)2, 120-121.  
 • ‘Afrekenen met de linkse kerk’, Nederlands Juristenblad 86(2011)28, 1877- 1878.
 • ‘ “Bij de gratie Gods”- een anachronisme’, Nederlands Juristenblad 84(2010)3, p. 161.
 • ‘Mijn laboratorium’, Nederlands Juristenblad 84(2010)14, p. 849-850.
 • ‘De professionalisering van juridische beroepen. Over verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie’, in N.J.H. Huls (red.), Ongedeeld integer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 17-27.
 • (Inleiding en diverse discussiebijdragen), in: Multiculturaliteit en recht (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2008-2), Deventer: Kluwer, 15-18, 28-29, 31-32, 41, 51-52, 58, 65-66, 71-73, 85-86.
 • ‘De Familie Bofkont, Rechtbank Amsterdam 4 november 2004, nr.13/086172-03’, in: R. Janse, S. Taekema en T. Hol (red.)Rechtsfilosofische annotaties, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, 49-52.
 • ‘De rechtsstaat: heilig voor ons?’, Nederlands Juristenblad 80(2005)42, 2196-2197.
 • ‘Rechtsontwikkeling’, in: W. Witteveen en J. Verschuuren (red.), De fascinatie. Wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt, Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2004, 99-103.
 • ‘De privatisering van de godsdienstvrijheid’, Nederlands Juristenblad 78(2003)44, 2296.
 • ‘Geen democratische verbetering’, Nederlands Juristenblad 78(2003)5, 227.
 • ‘Dynamisch recht’, Nederlands Juristenblad 77(2002)6, 264-265. 
 • ‘Idealisme en het recht’, InterDisciplinair 12(2001)2, 4-5.
 • ‘Op zoek naar een eigentijdse ethiek’, in: W.B. Drees (red.), Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom, Amsterdam: Balans 1999, 167-180. 
 • ‘Het belang van idealen in recht, moraal en politiek’, FACTA, 5(1997)8, 2-5.
 • ‘Recht en ethiek’, in: Gids voor de Rechtenstudie en de Juridische Beroepen, Dux in Iura/W.E.J. Tjeenk Willink 1997, 189-191.
 • ‘Vrijheid en verdraagzaamheid – en verantwoordelijkheid?’ in: Beginsel-vast. Over de beginselverklaring van de remonstranten, (Remonstrants vlugschrift 13) Utrecht: Remonstrantse Broederschap 1997, 37-44. 
 • ‘Opvoeding tot burgerdeugd: democratische noodzaak of nostalgisch verlangen?’, in: P. Guijt (red.), Deugden, Vorming, Democratie, Amsterdam: Hogeschool Katholieke Leergangen 1996, 3-18.
 • ‘Normen en waarden: hebben de kerken recht van spreken?’, Over LEVEN, Theologie van het leven: op zoek naar een nieuw oecumenisch model, (Vlugschrift 11) Utrecht/Driebergen: Remonstrantse Broederschap/MCKS 1996, 27-32. 
 • ‘Ethiek en recht in de zorgpraktijk’, VNVA-krant september 1994, 7-9.
 • ‘Hoofdstuk 12. Verantwoordelijkheid’, in: Natuurwetenschappen-technologie-samenleving. Bruggen bouwen tussen alfa, bèta en gamma, Heerlen: Open Universiteit 1994, 209-226, met G.J.P. Rijntjes.
 • ‘Wel-geschapen?’, Remonstrants Weekblad (1989), 3-4.
 • ‘Anoniem bevolkingsonderzoek naar de verspreiding van HIV-infectie? Ethische overwegingen’, Medisch Contact, 44(1989), 7-9, met A.H. Vedder en A.K. Huibers.
 • ‘Breed onderzoek HIV-prevalentie zonder “informed consent” strijdig met Grondwet’, Staatscourant (2 december 1988), 7 en 10.
 • ‘Gemeente, gewetensbezwaren en kruisraketten (II)’, De Nederlandse Gemeente, 41(1987)11, 220-221.

Co-authored reports

 • Overtuigd Tolerant. Een bijdrage aan de bezinning over tolerantie, Amersfoort: Raad van Kerken in Nederland, beraadgroep Ethische vragen 2004. (40 pp.)
 • Prenatale Diagnostiek: de grenzen verkend, Utrecht: NVOG (Commissie Prenatale Diagnostiek van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, onder voorzitterschap van W. van der Burg) 1993. (43 pp.)
 • Toveren met een eitje. Politiek en voortplantingstechnieken, PPR-schrift no. 15, Amsterdam: PPR-Studiestichting 1989, met M.J. Burger en B. Nieuwenhuis. (24 pp.)
%d bloggers liken dit: