Monographs, lectures and short books

 • The Dynamics of Law and Morality. A Pluralist Account of Legal Interactionism, Farnham: Ashgate 2014. (xiii + 186 pp) (pb: Routledge 2016)
 • Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief, Kampen: Ten Have 2005. (205 p.). [‘On religion, morality and politics. A liberal alternative’]
 • De verbeelding aan het werk. Pleidooi voor een realistisch idealisme, Kampen: Agora 2001. (186 p.) [‘The imagination put into practice. An argument for realistic idealism’]
 • Het democratisch perspectief. Een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie (dissertatie Utrecht), Arnhem: Gouda Quint 1991. (253 p.) [‘The democratic point of view. An exploration of the normative basis of democracy’]
 • Een andere visie op burgerlijke ongehoorzaamheid (Kluwer Post Scriptum 1986), Deventer: Kluwer etc. 1986. (xx + 238 p.) [‘A different view on civil disobedience’]

Academic lectures and other short books

 • Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (oratie Rotterdam), Den Haag: BJU, 2009. (80 p.) [‘The ideal of the neutral state. Inclusive, exclusive and compensatory views on religion and culture’]
 • ‘Culturele diversiteit en de democratische rechtsstaat’, in: W. van der Burg, C.J.M. Schuyt en J.H. Nieuwenhuis, Multiculturaliteit en recht (Preadviezen Nederlandse Juristenvereniging 2008), Deventer: Kluwer, 1-62. [‘Cultural diversity and the democratic state with a rule of law’] 
  • (partly reprinted in ‘Cultuur: waar hebben we het over?’, in: T. Visser, M. Baracs, A. Dijk (red.), ‘Het is cultuur geloof ik.’, Alkmaar: Falstaff media 2009, 23-38.)
 • Over hoofddoekjes, lange rokken en de seculiere samenleving. De noodzaak van een inclusieve democratie en een theologie der voorlopigheid (rede bij de opening van het academisch jaar), Kampen (Kamper oraties) 2006. (23 p.) [‘On head scarves, black stockings and secular society. The need for an inclusive democracy and a theology of provisionality’]
 • Dynamisch recht. De interactie tussen recht, ethiek en samenleving (oratie Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001. (46 p.) [‘Dynamic law. The interaction between law, ethics and society’]
 • AIDS en ethiek. Een verkenning van ethische en rechtsfilosofische vragen rond HIV-infectie en AIDS, Utrecht: Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht 1989, with A.H. Vedder. (72 p.) [‘AIDS and ethics. An exploration of ethical and legal philosophical questions with regard to HIV-infection and AIDS’]
%d bloggers liken dit: